-->   English translation at the bottom of this page   <--

Het Dutch Radio Scouting Award is te verdienen door contact te leggen met:

a. Nederlandse scoutstations (prefix PI4 en PI9);
b. Nederlandse scoutinggroepen die meedoen aan de JOTA en/of TDOTA;
c. Nederlandse scoutinggroepen die een speciale call aanvragen ivm jubilea of andere speciale gebeurtenissen (eventueel met de toevoeging van /J).

De punten die te verdienen zijn referen naar de categorien van hierboven:

a. Nederlandse scoutstations; 5 punten. Voorbeelden zijn PI4S, PI4SHV, PI4RSA, PI4RIS, PI4AMG, PI4SBR, PI4RS, PI4SRN, PI4RSL, PI4RSZ, PI9TP, en PI4BG.
b. Nederlandse scoutinggroepen die meedoen aan de JOTA en/of de TDOTA; 1 punt. Voorbeelden zijn PA3EFR/J en PB24BP. 
c. Nederlandse scoutinggroepen die een speciale call aanvragen ivm jubilea of andere speciale gebeurtenissen (eventueel met de toevoeging van /J); 2 punten. Voorbeelden zijn PA24WARD, PF24GP, TM80DDAY, TM80OMAH, PA85TP, PI4DHGPH24HNY en PA30SPARC.

In aanvulling op bovenstaande: 

a. QSO's met scoutingstations, die de toevoeging /P, /LH, etc, gebruiken, zijn ook geldige QSO's voor dit award;
b. QSO's met scoutingstations tijdens contesten zijn ook geldige QSO's voor dit award;
c. punten kunnen op alle banden en in alle modi gescoord worden.

De volgende awards zijn verkrijgbaar:

  • Hout: 15 punten, waarvoor alleen contacten gelden met de scoutstation PI4SBR, PI9TP, PI4RS, PI4SRN, PI4BG, PI4RSA, PI4RSL, PI4SHV, PI4S, PI4SRZ en PA6JAM.
  • Brons: 25 punten waarvan minimaal 2 verschillende scoutstations en 2 verschillende stations met /J.
  • Zilver: 50 punten waarvan minimaal 3 verschillende scoutstations en 3 verschillende stations met /J.
  • Goud: 100 punten waarvan minimaal 4 verschillende scoutstations en 5 verschillende stations met /J.

Voor SWL geldt dezelfde telling voor gehoorde scoutstations en vermelding van het tegenstation in het log.
Het award is een digitaal award, waarvan de verbindingen vanaf 1-1-2023 geldig zijn. 

De lijst van bekende Nederlandse Scout Special Event Stations is hier inzichtelijk. Het Dutch Radio Scouting Award is aan te vragen via email bij awardmanager Edwin PE5ENJ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., en dient te worden ingediend met een uitreksel van het logboek, ondertekend door 2 zendamateurs.

De logos zijn in de loop der tijd veranderd. De nieuwe logos staan aan de top van deze pagina, de oude onderaan.

Als je met mij direct wil communiceren dan kan dat per email. Klik op het roterende logo voor mijn emailadres.

 

 

 

 

This is not the actual Dutch award. The depicted award was for 100 Years of Scouting, 2007.

 

The Dutch Radio Scouting Award can be earned by contacting:

a. Dutch scout stations (prefix PI4 and PI9);
b. Dutch scout groups participating in the JOTA and/or TDOTA;
c. Dutch scout groups requesting a special call due to anniversaries or other special events (possibly with the addition of /J).

The points that can be earned refer to the categories above:

a. Dutch scout stations; 5 points. Examples are PI4S, PI4SHV, PI4RSA, PI4RIS, PI4AMG, PI4SBR, PI4RS, PI4SRN, PI4RSL, PI4RSZ, PI9TP,  and PI4BG
b. Dutch scouting groups participating in JOTA and/or TDOTA; 1 point. Examples are PA3EFR/J and PB24BP
c. Dutch scouting groups requesting a special call due to anniversaries or other special events (possibly with the addition of /J); 2 points. Examples are PA24WARD, TM80DDAY, TM80OMAH, PF24GP, PA85TP, PI4DHG, PH24HNY and PA30SPARC.

In addition to the above: 

a. QSOs with scouting stations, using the suffix /P, /LH, etc, are also valid QSOs for this award;
b. QSOs with scouting stations during contests are also valid QSOs for this award;
c. points can be scored on all bands and in all modes.

The following awards are available:

  • Wood: 15 point, where only contacts made with scoutstation  PI4SBR, PI9TP, PI4RS, PI4SRN, PI4BG, PI4RSA, PI4RSL, PI4SHV, PI4S, PI4SRZ en PA6JAM do count.
  • Bronze: 25 points of which a minimum of 2 different scout stations and 2 different stations with /J.
  • Silver: 50 points of which a minimum of 3 different scout stations and 3 different stations with /J.
  • Gold: 100 points of which a minimum of 4 different scout stations and 5 different stations with /J.

For SWL, the same count applies for scout stations heard and entry of the counter station in the log.
The award is a digital award, whose connections are valid from 1-1-2023.

The list of known Dutch Scout Special Event Stations is hier to be viewed. The Dutch Radio Scouting Award can be applied for via email to award manager Edwin PE5ENJ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., and should be submitted with an excerpt from the log signed by 2 hams.

If you would like to communicate with me directly, feel free to send me an email. Click on the rotating image for my email address.

 

 

 

The logos have changed over time. The new ones (at the top of this page) are now leading. Below you will find the old logos.