Als familie hadden wij in Chili de uitdaging voor de deelnemers om ons alle drie een keer te ontmoeten. Daartoe gaven we naamkaartjes aan iedereen die mee wilde doen. De ontmoeting begon dus bij een van ons en men ging daarna snel op zoek tussen de 15.000 andere deelnemers naar de andere twee familieleden. Dat mocht uiteraard niet tijdens de maaltijden (we aten vaak samen) en als een deelnemer drie stempeltjes had waaruit bleek dat hij inderdaad ons alle drie een keer ontmoet had, dan krijg hij een speciaal geborduurd naambandje voor op zijn/haar uniform.

 

Als deel van het Nederlands Contingent dat naar de Wereld Jamboree in Chili afreisde mocht ik met mijn twee broers Reinoud en Sander, en schoonzus Lisette (en destijds een vriendin Evelyn die later mijn vrouw werd) als International Service Team (IST) lid naar de Wereld Jamboree in de buurt van Santiago. Mijn werkplek op de Jamboree was bij het HAM Radio Station en zo kon ik mijn bijdrage leveren in het Radio Scouting Amateur Station XR3J.

Dagelijks waren de temperaturen rond de 35-40 graden en door gebrek aan regen was het enorm stoffig. We moesten elke dag de apparatuur goed afstoffen.

Via GoogleEarth is een overzicht te vinden van waar het Jamboree terrein zich bevond. Klik hier voor een link die die duidelijk de grote cirkels laat zien waarbinnen zich de activiteiten en subcamps bevonden.

 

 

 

Uitgebreide verslaglegging van de resultaten van het station XR3J is te vinden via het World Scout Bureau in Geneve, waar Richard, PA3BAR, en Yves, HB9AOF, een rapportage hebben gepubliceerd.

Hierboven de complete crew van XR3J, een international gezelschap. De Scoutleider met hoed ben ikzelf.