Ervaringen bij het gebruik, programmeren en documenteren van de Arduino iGate (RAZ).
Voor de handleiding van de LoRa iGate klik hier.
Voor de handleiding van de LoRa Tracker klik hier.
 
 
 

Deze iGate is een bouwproject van Patrick, PE2PVD, op aangeven van de PI4RAZ-projectgroep.

Ik heb het systeem mogen doorgronden en probeer het naar mijn hand te zetten. Met dank aan Patrick en zijn oneindige vertrouwen in mij.

 
 
 
Leermomenten bij operationeel stellen van deze iGate
Algemeen
1. Arduino IDE is de naam van een softwarepakket. Heeft niets te maken met de aanwezige Arduino Nano op de iGate printplaat.
2. Vanuit het schema valt af te lezen dat de Arduino Nano (hardware) alleen wordt gebruikt om APRS audio om te zetten in bruikbare digitale data voor de ESP32. Maar hoe krijgt deze Arduino Nano zijn opdrachten/software? Hij heeft een eigen UART, maar ik zie in de bibliotheek van PA2RDK geen software hiervoor staan (althans: ik herken het niet).
3. De DRA818V heet in de software "modem" en is alleen in te stellen via commando's in de software (er is geen UART interface met dit component).
4. De ESP32 heeft een eigen UART en over deze poort wordt de software weggeschreven in de ESP32.
5. De USB voeding van de ESP32 kan onvoldoende zijn om de gehele iGATE te laten werken. Voorzie dan ook de Arduino Nano van een USB-voeding.
 
Het originele schema is te vinden op deze pagina en heet: iGate.pdf
Gebruik van de software na opstarten (en benaderen ESP32 via Putty)
1. Bij het invullen van gevraagde velden (callsign, locatiegevens, etc) mag de ENTER (RETURN) niet gebruikt worden. Vul velden in met het juiste aantal karakters, dan verspringt de software automatisch naar een volgende regel. Een ENTER verstoort het input-proces.
2. Check de com-poort van de ESP32 en gebruik op deze poort het Putty-programma om dit component te benaderen.
 
Software opbouw
De software applicatie Arduino IDE is het kladblok waarin de APRS iGATE software in wordt geladen en bewerkt. De originele software is te vinden op deze pagina en heet: APRS_IGate.ino
Ik heb de volgende opbouw geconstateerd:
Regelnummers Beschrijving Opmerkingen Nieuwe regelnummers
1-22 Definitie van vaste functies

Zelf toevoegen: INFO. Hierin wordt de baken text weggeschreven

1-22
43-75 Structuur van de input-vragen. Deze velden worden door de gebruiker gevuld.    
77-83 LoRa is een Low Range device (afstandbediening) Zou weggelaten kunnen worden, want dat heb ik niet  
425-436 In deze routine wordt APRS.FI geupdate Mogelijk dat hierna ook een externe textfile gevoed kan worden.  
506-516 In deze routine wordt het modem (DRA818V) aangestuurd Squelch wordt niet ingesteld  
535-687 In deze routine wordt input gevraagd van de gebruiker Hierin ook INFO toevoegen voor eigen baken text.  
709-815 Routines die worden gebruikt in de routines van 535-687    
 
We maken vorderingen: hieronder een opzetje voor de eerste tekeningen van de handleiding. Elk plaatje is te vergroten door erop te klikken met de rechter muis en dan "Openen In Nieuw Tabblad".    
 
     
 

Met dit overzicht geven we aan hoe we in het verleden het APRS Nachtspel met techniek ondersteunden.

Met de oude opzet was het lastig voor de postbemensing te zien waar de lopende groepjes zich ophielden. Door de nieuwe opzet is dit via een mobile device te volgen.

De iGate is opgebouwd met een viertal hoofdcomponenten:

A: De Arduino Uno die er voor zorg draagt dat analoge audio signalen bij de processor als digitale bits worden aangeboden.

B: De processor met de software voor de iGate. Zorgt onder andere voor de verzending van APRS data naar APRS.FI.

C: Het radio-modem, welke is af te stemmen in de 2-meterband met de software van component B.

D: Een audio versterker waar ook audio valt af te tappen voor extern gebruik. Ik hen hieraan een klein loudspeakertje aangesloten om de ontvangen APRS ook te kunnen horen.

 
  In dit overzicht zijn de hoofd-componenten nogmaals afgebeeld met hun onderlinge verhoudingen. Tevens zijn interfacing connectoren afgebeeld.
    De volledige handleiding is hier te downloaden
File voor gebruik met de handleiding (pagina 6): APRS_IGate_vJOTAPREP_25.ino    
    .